Hypotheek Adviseur Adfiz NVM

Spaarhypotheek in Zaanstad

De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. Deze variant dankt zijn populariteit vooral aan het feit dat de onzekerheid rond de hoogte van de uitkering is weggenomen: het verzekerd bedrag is bij de spaarhypotheek altijd gelijk aan de hypotheekschuld. Het gehele bedrag wordt gegarandeerd.
Een ander voordeel is dat u bij tussentijdse beëindiging het volledige kapitaal krijgt uitgekeerd dat met het spaardeel is opgebouwd. Wel heeft u dan te maken met verkapte afkoopkosten.
Een derde voordeel is dat een verhoging van de hypotheekrente deels wordt gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Deze constructie leidt ertoe dat de lasten gedurende de looptijd van de hypotheek een stuk stabieler zijn dan bij andere hypotheekvormen.
Het fiscale voordeel van de traditionele levenhypotheek geldt natuurlijk ook voor de spaarhypotheek. Door de koppeling van hypotheek- en spaarrente is een spaarhypotheek vooral gunstig bij een hoge hypotheekrente. Wie eenmaal voor een spaarhypotheek bij een bepaalde maatschappij heeft gekozen, zit hieraan voor de rest van de looptijd vast. Overstappen naar een andere geldgever is wel mogelijk, maar uit financieel oogpunt niet verstandig. Wel zijn lagere lasten mogelijk als u overstapt op een beleggingshypotheek of aflossingsvrije hypotheek.

Voordelen spaarhypotheek

 • in veel gevallen bouwt u een belastingvrij vermogen op;
 • fiscaal voordeliger; omdat u niet aflost blijft de belastingaftrek in stand gedurende de looptijd;

Ten opzichte van de levenhypotheek:

 • u heeft inzicht in de waarde van de spaarverzekering tijdens de looptijd;

Ten opzichte van de leven- en beleggingshypotheken:

 • u heeft inzicht in de waarde van de spaarverzekering tijdens de looptijd;
 • u spaart met een gegarandeerd rendement; het rendement is even hoog als de hypotheekrente;
 • u maakt een hoog rendement bij een hoge hypotheekrente;
 • u loopt niet het risico dat u het eindkapitaal niet haalt;
 • de waarde van de spaarhypotheek kan tussentijds niet lager worden;
 • renteschommelingen worden gedempt door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente;
 • geen of weinig kosten over de vermogensopbouw.

Nadelen spaarhypotheek

Voor een alleenstaande is een spaarhypotheek niet altijd voordelig. De kosten die de verzekeraar bij een spaarhypotheek maakt, zijn verwerkt in de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Maar een alleenstaande kan heel goed zonder zo'n verzekering. De kosten ervan wegen zwaarder door als hij bij het afsluiten al wat ouder is. Verder is een spaarhypotheek niet zo flexibel. Net als iedere levenhypotheek moet u zich aan de voorwaarden van de fiscus houden, wilt u van het fiscale voordeel profiteren. Oversluiten naar een lagere dagrente of andere hypotheekvorm is daardoor zeer onvoordelig.

 • het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij;
 • meestal een opslag op de hypotheekrente van 0,2%;
 • veelal een verplichte overlijdensrisico- verzekering;
 • bij een lage hypotheekrente maakt u een laag rendement vanwege de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente;
 • u bent gebonden aan een en dezelfde instantie voor wat betreft lenen, sparen en verzekeren;
 • het eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van de hypotheek;

Nieuwsbrief

Webdesign door Let's build IT